O firmě TIZ

Firma byla založena v roce 1991 jako pokračovatelka profesních zaměření zakládajících společníků, což byla zámečnická a topenářskoinstalatérská praxe. Přímá účast společníků v činnosti firmy dala charakter společnosti.

S vědomím potřeby dalšího vývoje rozšířil TIZ postupně svou činnost o nové výrobky, zámečnické profese, Cu program a speciální ohyby silnostěnných trubek do průměru 60 mm.

Firma je nositelem certifikátu ISO 9001 od července 2004.

Poslání společníků ve firmě:

Petr Kyjonka - vedení společnosti
Jiří Bednář - zásobování
Albert Adamčík - technologie

Hlavní oblasti

Informace

Copyright (c) 2010 - 2019 TIZ.cz. Správa: VIKI.cz.